Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009’da 27448 no’lu Resmi Gazete’de yayınlanarak 01 Ocak 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Ömrünü Tamamlamış Araçlar konusunda daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'nin ömrünü tamamlamış araçların geri alım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere Ekosistem Geri Dönüşüm Ltd.Şti. ile işbirliği yapmaktadır. Ömrünü tamamlamış Suzuki aracınızı, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’nin bu konuda yetkili tayin ettiği Ekosistem’in belirlediği teslim yerlerinden birine ücretsiz teslim edebilirsiniz.
Aşağıda belirtilen linkten size’e yakın "Ömrünü Tamamlamış Araç" teslim noktalarını bulabilirsiniz.

ÖTA TESLİM NOKTALARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SİTE İÇİ ARAMA

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş., iştirakleri ve ticari iş ortakları kanalıyla iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye açıkça muvafakat ederim. Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.